Tuyển dụng vị trí Trưởng ca bếp

Tóm tắt công việc

• Đứng nấu và chế biến thức ăn theo nhóm thực đơn của Tổ đảm trách hoặc yêu cầu của bếp Trưởng.

Trách nhiệm chính

• Lên kế hoạch công việc, phân công, đôn đốc nhân viên thực hiện để đạt hiệu quả cao, tiết kiệm.

• Chịu trách nhiệm chính về định lượng, chất lượng món ăn, vệ sinh, an toàn tại khu vực được giao.

• Nắm rõ cách chế biến, luôn luôn học hỏi để cải tiến nhằm hoàn thiện món ăn.

• Nấu các món ăn chính và am hiểu tất cả các món ăn trong thực đơn dù được gọi dưới tên ngoại ngữ, có kiến thức rộng hơn về các món ăn ngoài thực đơn.

• Huấn luyện nhân viên về kỹ năng nấu ăn, kiến thức trang trí đĩa thức ăn, tiêu chí về an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm, an toàn PCCC…

• Kiểm tra các phương tiện, dụng cụ được giao luôn ở tình trạng sẵn sàng hoạt động và hoạt động tốt. Báo cáo ngay mọi trục trặc, không nên tự sửa chữa nếu liên quan đến các ống dẫn chất đốt và những gì có nguy cơ gây điện giật, cháy nổ.

• Sắp xếp đầy đủ nguyên liệu cần thiết cho sự chế biến của nhân viên dưới quyền, khi cần xin thêm phải theo đúng trình tự và quy trình xin tiếp phẩm.

• Kiểm tra, đôn đốc thường xuyên nhân viên Bếp về các mặt như thái độ làm việc, kỹ năng, giờ giấc và ý thức tiết kiệm.

• Sử dụng tiếp phẩm một cách sáng tạo, với ý thức trách nhiệm cao, giảm tối đa phần loại bỏ, giữ đúng quy định về định lượng món ăn.

• Nhận, bàn giao ca đầy đủ và chi tiết, thực hiện đúng quy trình đóng cửa bếp, kho…

Về mặt tài chính:

• Thông hiểu và thực hiện đúng các qui trình, yêu cầu của khách sạn khi nhận sản phẩm đầu vào cũng như xin tiếp phẩm cho nhân viên Bếp sử dụng.

Sử dụng sản phẩm, nguyên nhiên liệu và công lao động một cách tiết kiệm.

– Các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Quản lý và Bếp Trưởng