700.000 - 1.200.000/đêm
700.000 - 1.200.000/đêm
700.000 - 1.200.000/đêm

SUPERIOR DOUBLE

Thiết bị tiện nghi Dịch vụ và ưu đãi Chính sách phòng –   Diện tích phòng: 25m2  – […]

Book Now
1.050.000 - 1.300.000/đêm
1.050.000 - 1.300.000/đêm
1.050.000 - 1.300.000/đêm
1.050.000 - 1.300.000/đêm
1.050.000 - 1.300.000/đêm
1.050.000 - 1.300.000/đêm
1.050.000 - 1.300.000/đêm

ROYAL SUITE

Thiết bị tiện nghi Dịch vụ và ưu đãi Chính sách phòng –   Diện tích phòng: 40m2 – […]

Book Now
900.000 - 1.250.000/đêm
900.000 - 1.250.000/đêm
900.000 - 1.250.000/đêm

EXECUTIVE SUITE

Thiết bị tiện nghi Dịch vụ và ưu đãi Chính sách phòng –   Diện tích phòng: 35m2 – […]

Book Now
850.000 - 1.700.000/đêm
850.000 - 1.700.000/đêm
850.000 - 1.700.000/đêm
850.000 - 1.700.000/đêm

QUAD FAMILY ROOM

Thiết bị tiện nghi Dịch vụ và ưu đãi Chính sách phòng –   Diện tích phòng: 32m2 – […]

Book Now
800.000 - 1.500.000/đêm
800.000 - 1.500.000/đêm
800.000 - 1.500.000/đêm
800.000 - 1.500.000/đêm
800.000 - 1.500.000/đêm

PREMIER DELUXE TRIPLE

Thiết bị tiện nghi Dịch vụ và ưu đãi Chính sách phòng –   Diện tích phòng: 30m2 – […]

Book Now
750.000 - 1.300.000/đêm
750.000 - 1.300.000/đêm
750.000 - 1.300.000/đêm

DELUXE TWIN

Thiết bị tiện nghi Dịch vụ và ưu đãi Chính sách phòng –   Diện tích phòng: 28m2 – […]

Book Now