900.000 Đ/đêm
900.000 Đ/đêm
900.000 Đ/đêm

SUPERIOR DOUBLE

Thiết bị tiện nghi Dịch vụ và ưu đãi Chính sách phòng –   Diện tích phòng: 25m2  – […]

Book Now
1.600.000/đêm
1.600.000/đêm
1.600.000/đêm
1.600.000/đêm
1.600.000/đêm
1.600.000/đêm
1.600.000/đêm

ROYAL SUITE

Thiết bị tiện nghi Dịch vụ và ưu đãi Chính sách phòng –   Diện tích phòng: 40m2 – […]

Book Now
1.400.000/đêm
1.400.000/đêm
1.400.000/đêm

EXECUTIVE SUITE

Thiết bị tiện nghi Dịch vụ và ưu đãi Chính sách phòng –   Diện tích phòng: 35m2 – […]

Book Now
1.200.000/đêm
1.200.000/đêm
1.200.000/đêm
1.200.000/đêm

QUAD FAMILY ROOM

Thiết bị tiện nghi Dịch vụ và ưu đãi Chính sách phòng –   Diện tích phòng: 32m2 – […]

Book Now
1.100.000/đêm
1.100.000/đêm
1.100.000/đêm
1.100.000/đêm
1.100.000/đêm

PREMIER DELUXE TRIPLE

Thiết bị tiện nghi Dịch vụ và ưu đãi Chính sách phòng –   Diện tích phòng: 30m2 – […]

Book Now
1.000.000/đêm
1.000.000/đêm
1.000.000/đêm

DELUXE TWIN

Thiết bị tiện nghi Dịch vụ và ưu đãi Chính sách phòng –   Diện tích phòng: 28m2 – […]

Book Now